""

Název společnosti: Marek Rak
Sídlo společnosti: Hřbitovní 99/4 Nová Role 362 25
: 719 43 838
DIČ: CZ 731 1171 912
Údaj o zápisu v živnostenském rejstříku: Hřbitovní 99/4 Nová Role 362 25
Jednatel: Marek Rak

Společnost zakládá do sbírky listin obcho  dního rejstříku zákonem stanovené dokumenty.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Hotel Boston.

Jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů (dále OÚ)?

Identifikační údaje: tituly, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo OP resp. jiného dokladu totožnosti, kmenové číslo zaměstnance

Kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail

Ostatní: rodinný stav, vzdělání, zdravotní způsobilost k výkonu práce, bankovní spojení, členství v odborové organizaci (u zaměstnance), kamerový záznam, IP adresa

Za jakým účelem jsou OÚ zpracovávány?

 • Mzdová a personální agenda zaměstnanců
 • Plnění z uzavřených smluv a objednávek
 • Poskytování ubytování
 • Plnění zákonných povinností
 • Archivnictví
 • Vstupy do prostor firmy
 • Provozování ICT
 • Ochrana majetku
 • Bezpečnost práce

Jak dlouho jsou OÚ ve společnosti uchovávány?

Doba uchování osobních údajů se řídí příslušnou legislativou (daňová, účetní, Občanský zákoník, a další) minimálně však po dobu trvání obchodního vztahu.

Z jakých zdrojů jsou OÚ čerpány?

OÚ jsou získávány zejména od samotných subjektů údajů (zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci), od jednotlivých ubytovacích portálů a cestovních kanceláří.

Z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku jsou ve společných prostorách společnosti instalovány kamery se záznamem. Záznam je uchováván na nezbytně dlouhou dobu a není zpracováván z jiného než uvedeného důvodu.

Kdo jsou zpracovatelé OÚ?

Zpracovatelem je Hotel Boston.

Kdo jsou příjemci OÚ?

Příjemci vyplývající ze zákonných povinností a v nezbytné míře i další obchodní partneři (např. subdodavatelé) za účelem naplnění smluvního vztahu mezi hotelem Boston a subjektem osobních údajů.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

 • právo na informaci co, proč a v jakém rozsahu je o něm zpracováváno.
 • právo na opravu chybných údajů nebo jejich doplnění
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na výmaz. Nejedná se o absolutní právo. Požadavku na výmaz nemusí být vyhověno ze zákonných důvodů nebo tam, kde je to technicky, časově a finančně neúměrně nákladné.

V případě, že Vám budou uvedená práva upřena, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

Jak uplatnit svá práva vyplývající z nařízení GDPR?

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:

Osobně: ředitel, hotel Boston
E-mailem: gdpr@boston.cz
Datovou schránkou ID: xb8fkv
Písemně:

Hotel Boston
Luční Vrch 9
Karlovy Vary 360 01

Ve své žádosti musí subjekt uvést takové údaje, aby jej správce OÚ mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.

Hotel Boston v Karlových Varech hodnocení